Disclaimer

Disclaimer Bodytan

 

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud van de website https://www.protanbenelux.com en het gebruik daarvan.

 

Aansprakelijkheid

Bodytan doet haar uiterste best om te zorgen dat uitsluitend correcte en actuele informatie op de website te vinden is.

Helaas kunnen we niet garanderen dat de website geheel foutloos is.

Bodytan is niet aansprakelijk voor “kennelijke” (typ-)fouten en eventuele gevolgen daarvan.

Bodytan is niet aansprakelijk voor informatie aangeleverd door derden of verwijzingen en hyperlinks naar andere websites die niet in het eigendom zijn van Bodytan.

Vermoedt u dat er foutieve informatie op de website te vinden is, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@protanbenelux.eu.

 

Rechten

Bodytan behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle teksten, afbeeldingen en overig grafisch materiaal op de website.

Het is niet toegestaan de website of gedeelten daarvan openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Bodytan.

Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

Wijzigingen

Bodytan kan op elk moment deze disclaimer wijzigen. We raden u aan regelmatig de website te raadplegen, daar is altijd de meest recente versie te vinden.

 

Disclaimer juli 2018